Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bértámogatás

2009.05.18

Tájékoztató a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított 1991. évi. IV. tv. 39. §-a (5) bekezdésének b pontja, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005 (IX. 2.) Kormányrendelet illetve a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 18/2005. (IX. 2.) FMM-rendelet alapján a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésére, a képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítására, a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetésük érdekében adaptációs készségük fejlesztésére, valamint az állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítésére rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás nyújtható.

 

A bértámogatás alanyai:
2007. 07. 01-től csak akkreditált munkáltató részére nyújtható bértámogatás, ez alól csak a közigazgatási, állami és helyi önkormányzati szervek képeznek kivételt.
A vissza nem térítendő bértámogatás fajtái, mértéke, időtartama, feltételei:

 1. Munkába helyezéshez, a munkahely megtartásához nyújtható bértámogatás:
  • Legfeljebb a munkabér és járulékai 60%-ig terjedően állapítható meg, a munkaképesség-változás időtartamát nem meghaladóan, de legfeljebb 36 hónapos időtartamra.
  • A munkáltató a foglalkoztatást legalább 12 hónapi időtartamban, olyan munkakörben vállalja, amelynek ellátására a munkavállaló az ORSZI szakvéleménye szerint alkalmas.
  • Ha a korábban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához nyújtott támogatásban nem részesült, a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem szüntette meg kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszonyt a támogatás folyósításának időtartama alatt, a fentebbi okból kifolyólag nem szüntetheti meg.
 2. Foglalkoztatási rehabilitációhoz nyújtott bértámogatás:
  • A fogyatékosságból következő alacsonyabb termelékenység kompenzálásaként a munkabér és járulékai együttes összegének 40-100%-a állapítható meg bértámogatásként, legfeljebb 36 hónapra. Ennek mértéke az 50%-ban és felette megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén 40%, a 67%-ban és felette 60%, és az ún. súlyosan fogyatékos személyek foglalkoztatása (vagy 100%) esetében 100 %
 3. Munkahelyi segítő személy foglalkozásához nyújtott bértámogatás:
  • Alkalmazása esetén (67% vagy annál súlyosabb) a csoportos illetőleg egyéni segítésre fordított időre jutó munkabér és járulékainak együttes összege állapítható meg, legfejebb 36 hónapos időtartamra.

A bértámogatás igénylése:
Kérelmet kell benyújtani a munkáltató székhelye, telephelye szerinti illetékes munkaügyi központ kirendeltségénél. Erről a támogatást igénylő és a kirendeltség hatósági szerződést köt.
A kérelemhez csatolni kell a következőket:

 • cégbíróság által kibocsátott 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • alapító okirat, alapszabály, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolata, vagy 30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan , hogy a kérelmező a hatósági nyilvántartásban szerepel
 • a rehabilitációs foglalkoztatásra irányuló 3 éves időtartamú terveinek ismertetése
 • a munkáltató nyilatkozatát arról, hogy adó-, járulék-, illeték. vagy vám tartozása nincsen és hozzájárul ahhoz, hogy a nyilatkozat valóságtartalmát államigazgatási eljárás keretében vizsgálják.
 • Igazolást arról, hogy munkaügyi, munkavédelmi bírság megfizetésére nem kötelezték
 • igazolás arról, hogy az egyenlő bánásmód megsértését a hatóság nem állapította meg (Egyenlő Bánásmód Hatóság)
 • A munkáltató és a munkavállaló nyilatkozata arról, hogy a támogatáshoz szükséges adatokat a munkaügyi központ, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, a Szociális és Munkaügyi minisztérium, továbbá az APEH kezelheti.