Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A programba bevont ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások a Pályázati Útmutató 3. sz. mellékletében meghatározott sztenderd szerint:

·         Kapcsolatfelvétel: Ügyfelek felkutatása: kapcsolati hálónk igénybevételével a nyilvánosság bevonásával szóróanyagok, hirdetések és egyéb fórumokon keresztül (állásbörze, konferencia, stb.),

·         Ügyfelek személyes fogadása, szükségletfelmérés, szolgáltatási szerződés kötése. (előzetes időpont egyeztetés alapján) személyesen, telefonon vagy levélben, illetve elektronikus formában,

·         Felkészítése, komplex helyi igényekhez igazodó és személyre szabott szolgáltatásokkal, mely magába foglalja a konkrét munkaerő-piaci szolgáltatásokat (30/2000-es GM rendelet figyelembevételével munkaerő-piaci és foglalkoztatás, információs tanácsadás, munka, pálya-álláskeresési, pszichológiai- tanácsadás) és célcsoport állapotához igazodó egyéb kiegészítő szolgáltatások (jelnyelvi tolmács; személyi segítés; szállítás;),

·         Fejlesztési terv készítése és megvalósítása (foglalkoztatási, pszichoszociális szolgáltatások és jogi tanácsadás),

·         Kapcsolatfelvétel a munkaadókkal - folyamatos kapcsolattartás, munkaajánlatok felkutatása, jogi lehetőségekről tájékoztatás nyújtása,

·         Munkaközvetítés, elhelyezés

·         Utókísérés

 

Az első beszámolási időszakban időarányosan 15 fő bevonását és minimum 4 fő nyílt munkaerő-piaci elhelyezését terveztük.

 

 

 

Ettől függetlenül már az első három hónapban 118 új ügyfél kereste fel szolgáltatásunkat, további 44 pedig már korábban regisztrált, visszatérő ügyfél.

Új ügyfeleink a Munkaerő-piaci és foglalkoztatás információs szolgáltatás keretében tájékoztatást kaptak az aktuális munkaerő-piaci helyzetről, lehetőségekről, és a Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás keretében igénybe vehető szolgáltatásokról.

 

A projekt célja a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek számára komplex tanácsadást munkaerő-piaci szolgáltatást és nyújtó szolgáltatás, és a munkaadók számára munkaerő közvetítő és komplex tanácsadó tevékenység folytatása, mely összhangban áll a pályázati kiírásban megfogalmazottakkal. 

A projekt célcsoportja: Aktív korú, fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű álláskeresők.

Megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek számára komplex munkaközvetítést és tanácsadást nyújtó szolgáltatás, a munkaadók számára munkaerő közvetítő és komplex tanácsadó tevékenység folytatása.

 

A programba bevont ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások a Pályázati Útmutató 3. sz. mellékletében meghatározott sztenderd szerint:

 

·         Kapcsolatfelvétel: Ügyfelek felkutatása: kapcsolati hálónk igénybevételével a nyilvánosság bevonásával szóróanyagok, hirdetések és egyéb fórumokon keresztül (állásbörze, konferencia, stb.),

·         Ügyfelek személyes fogadása, szükségletfelmérés, szolgáltatási szerződés kötése. (előzetes időpont egyeztetés alapján) személyesen, telefonon vagy levélben, illetve elektronikus formában,

·         Felkészítése, komplex helyi igényekhez igazodó és személyre szabott szolgáltatásokkal, mely magába foglalja a konkrét munkaerő-piaci szolgáltatásokat (30/2000-es GM rendelet figyelembevételével munkaerő-piaci és foglalkoztatás, információs tanácsadás, munka, pálya-álláskeresési, pszichológiai- tanácsadás) és célcsoport állapotához igazodó egyéb kiegészítő szolgáltatások (jelnyelvi tolmács; személyi segítés; szállítás;),

·         Fejlesztési terv készítése és megvalósítása (foglalkoztatási, pszichoszociális szolgáltatások és jogi tanácsadás),

·         Kapcsolatfelvétel a munkaadókkal - folyamatos kapcsolattartás, munkaajánlatok felkutatása, jogi lehetőségekről tájékoztatás nyújtása,

·         Munkaközvetítés, elhelyezés

·         Utókísérés

A projekt 2010. augusztus 1-jén indult. Mivel Alapítványunk működése csaknem két évtizedes múltra tekint vissza, a projektben érintett célcsoport körében tevékenységünk ismert. Ennek köszönhetően, illetve kapcsolati hálónk segítségével, honlapunkon keresztül és különböző fórumokon való megjelenésünkkel értük el a célcsoportot.

A projekt során 85 fő bevonását és 28 fő nyílt munkaerő-piaci elhelyezését vállaltuk a megvalósítási időszak alatt. Az első beszámolási időszakban időarányosan 15 fő bevonását és minimum 4 fő nyílt munkaerő-piaci elhelyezését terveztük.

Ettől függetlenül már az első három hónapban 118 új ügyfél kereste fel szolgáltatásunkat, további 44 pedig már korábban regisztrált, visszatérő ügyfél.

Új ügyfeleink a Munkaerő-piaci és foglalkoztatás információs szolgáltatás keretében tájékoztatást kaptak az aktuális munkaerő-piaci helyzetről, lehetőségekről, és a Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás keretében igénybe vehető szolgáltatásokról:

A programba azok az ügyfelek kerülhettek be, akik megfeleltek az alábbi feltételeknek:

-          Aktív korú fogyatékos vagy egészségkárosodott személy

-          Rendelkezik OOSZI szakvéleménnyel, vagy

-          Vállalja a tanácsadási folyamatban való aktív együttműködést

-          Jelenleg nincs munkaviszonya

-          Nincs táppénzen

-          Nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt

-          Egészségi állapota lehetővé teszi a munkavállalást

-          A fővárosban, vagy agglomerációjában állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik,

melyeket a Szolgáltatási szerződésben rögzítettünk.

 

A szolgáltatásban megvalósult eredmények számokban:

Kapcsolatfelvétel: 277 fő

Szolgáltatási szerződés: 197 fő

MUFISZ:               205 fő

Munkatanácsadás: 199

Pályatanácsadás: 2

Álláskeresési tanácsadás: 96

Pszichológiai tanácsadás: 5

Rehabilitációs tanácsadás: 5

Jogi tanácsadás: 1 fő

Jeltolmács szolgálat: 21 fő

Adósságkezelési tanácsadás: 1 fő

Közvetítés:138

Elhelyezés nyílt munkaerő-piacon: 42 fő

Elhelyezés védett szervezetnél: 9 fő

Utókísérés: 31

Ügyfeleink számára álláskeresési tréninget is szerveztünk. A tréningre 12 fő jelentkezett, a foglalkozásokat viszont csak 6-8 fő látogatta rendszeresen. Ennek részben váratlan betegség, részben néhány ügyfél részéről érdektelenség, motiválatlanság az oka. A foglalkozásokat rendszeresen látogatók a tréninget hasznosnak, a tanultakat a gyakorlatban jól hasznosíthatónak tartották. A csoportos foglalkozás további előnye, hogy a hosszabb ideje munka nélkül, szegregáltan élők is re-szocializálódhatnak, erősödik önértékelésük, fejlődik toleranciájuk, alkalmazkodó képességük. Ezen túl pedig olyan hasznos ismereteket sajátítanak el, ami a későbbiekben az önállóboldoguláshoz, az önálló álláskereséshez elengedhetetlenül szükséges.

Ügyfeleink életkor szerinti megoszlását vizsgálva szembetűnően magas az ötven év fölöttiek aránya. Sajnos ők azok, akik életkoruk és egészségi állapotuk miatt kiszorultak már a munkaerő-piacról, gyakran képzettségük, tudásuk sem piacképes már.

Iskolai végzettségük szerint többségben vannak az általános iskolát illetve szakmunkásképzőt végzettek. Ők teszik ki ügyfeleink több mint 50%-át.

Ez a két tényező megnehezíti a munkát, hiszen ma az alacsony iskolai végzettségűeknek és az ötven év fölöttieknek meglehetősen rosszak a munkaerő-piaci esélyeik. A középfokú végzettségűek száma is elég magas, 36%, de náluk általában hiányoznak a kvalifikáltabb munkakörök betöltéséhez szükséges egyéb képességek, készségek: Idegen nyelvtudás, számítógépes ismeretek. Képzés vagy átképzés nélkül ők is egyre jobban kiszorulnak a munkaerő-piacról, hiszen a munkaerő-piacon ma már a szolgáltató szektor a domináns, ide viszont a fent említett készségek ma már elengedhetetlenek.

Az elmúlt évhez képest ugyan kevesebb, de most is magas a pszichiátriai betegek száma. (38 fő) Betegségük az ő esetükben további nehezítő tényező, mivel a munkáltatók nagy része kifejezetten elzárkózik foglalkoztatásuktól. Ennek oka részben tájékozatlanság, részben pedig sajnálatos előítélet.

A fenti nehézségek ellenére a programban vállalt indikátorokat messze túlmenően teljesítettük. Az eltelt hónapokban megnőtt a munkáltatók érdeklődése a megváltozott munkaképességűek iránt, ennek elsődleges oka a rehabilitációs járulék drasztikus megemelése. Ez önmagában nagyon pozitív eredmény, de nagyon sok kérdést és nehézséget is felvet. Mivel a munkáltatók egy része teljesen tájékozatlan a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalókkal kapcsolatban, sok esetben irreális elvárásokat támasztanak a képzettséggel, szaktudással, a munkavégző képességgel kapcsolatban. Esetükben alaposabb tájékoztatás, szemléletformálás szükséges, ami hosszabb folyamat. Gyakori nehézség, hogy a munkahelyek többsége semmilyen szempontból nem akadálymentes, így több, az adott munkára amúgy alkalmas ügyfelünk az akadálymentesítés hiánya miatt nem tudja betölteni az állást.

Mivel célunk az, hogy ügyfeleink tartósan megtartsák munkahelyüket, munkába helyezésüket követően továbbra is tartjuk velük a kapcsolatot. Ez rendkívül hasznosnak bizonyult, ugyanis ügyfeleink döntő többsége hosszú távon megőrzi munkahelyét.

Szolgáltatási tevékenységünk fontos eleme a munkáltatói kapcsolattartás. A konzultációk során feltárjuk igényeit, lehetőségeit, és segítséget nyújtunk az általunk közvetített ügyfél munkahelyi beilleszkedéséhez.

A pályázati időszakban 137 új munkáltatóval vettük fel a kapcsolatot, 44 esetben személyes találkozóra is sor került, melynek során a cégek tájékoztatást kaptak a fogyatékos és/vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának lehetőségeiről, a célcsoportra jellemző sajátosságokról, az új ellátási rendszerről és a munkaadókat érintő jogszabályi változásokról.

A hét hónap alatt 112 munkaajánlat érkezett, a felajánlott álláshelyek száma 376 volt. Ezek megoszlása a következőképpen alakult:

Betanított munka: 144

Szakmunka: 51

Irodai munka: 132

Segédmunka: 34

Felsőfokú végzettséget igénylő munka: 11

A munkaajánlatok döntő többsége nyílt munkaerő-piaci, védett munkahelyi álláshely mindössze 36 db. volt. A második támogatási időszakban valamelyest több munkaajánlat érkezett védett álláshelyre, azonban ez nem a foglalkoztatás bővítésével, hanem fluktuációval és egyéb okokkal (nyugdíjazás, elhalálozás, stb.) magyarázható. Ezeken a védett munkahelyeken új munkaerő felvételére továbbra sincs lehetőség, annak ellenére, hogy a megváltozott munkaképességű álláskeresők egy része – főleg egészségkárosodása miatt – nem tud megfelelni a nyílt munkaerő-piaci követelményeknek.

Miközben a munkaerő-piacon a képzett szakmunkások a legkeresettebbek, a megváltozott munkaképességűek képzettsége messze elmarad az elvárásoktól és munkavállalási hajlandóságuk sem megfelelő. A munkaadók általános véleménye, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő a megfelelő helyen és megfelelő időben, s ez fokozottan érvényes a megváltozott munkaképességűekre. Olyan szakemberekre lenne szükség, akiknek van gyakorlatuk, beszélnek nyelveket és nem utolsósorban, akarnak is dolgozni.

Tapasztalatok, prognózis

A rehabilitációs hozzájárulás megemelése a nagyvállalatokat és a multinacionális cégeket érintette a legérzékenyebben, részükről érezhetően megnőtt az érdeklődés a megváltozott munkaképességű munkavállalók iránt. Ez önmagában pozitív fejlemény, a probléma inkább az, hogy sok esetben teljesen tájékozatlanok a fogyatékos és megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatban, és gyakran azokra az álláshelyekre keresnek megváltozott munkaképességűeket, ahol az egészségesek körében is igen nagy a fluktuáció. (pénztáros, árufeltöltő, call center, telefonos értékesítő), a megváltozott munkaképességűek pedig egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, sok esetben képzetlenségük miatt nem tudják betölteni ezeket az állásokat.

Csak megerősíteni lehet, hogy a törvénymódosítás - a rehabilitációs hozzájárulás mértékének jelentős megemelése - elérte célját, mivel a korábbi évekhez képest lényegesen megnőtt az érdeklődés megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása iránt, azonban a foglalkoztatás tényleges bővülése hosszabb folyamatnak tűnik és csak közös összefogással, a foglalkoztatási re-integrációt gátló tényezők fokozatos megszüntetésével valósítható meg.